A Vision International People Group 1996. évben történt megalakulása óta következetesen társadalmilag felelős üzleti politikát folytat a Vállalat tevékenységével összefüggő filozófiájának szerves részeként, a társadalom elvárásainak megfelelve. Biológiailag aktív étrend-kiegészítőket és egészségügyi termékeket kínál a világpiacon, így a Vision International People Group aktívan hozzájárul az egészség és az egészséges életmód fenntartásának népszerűsítéséhez, miközben konstruktív párbeszédet folytat mind Oroszország, mind különböző más országok állami intézményeivel és civil társadalmi szervezeteivel.

2004-ben Dmitrij Buriak, a Vállalat Elnöke kezdeményezésére a Vision International People Group a társadalmilag jelentős „Az életminőség, az egészség és a táplálkozás vizsgálata Oroszország lakossága körében” projekt szervezőjeként lépett fel. A felmérést az Oroszországi Orvostudományi Akadémia („RAMN”) Táplálkozástudományi Kutató Intézetével együttműködésben (2004. augusztus 6-i Együttműködési megállapodás), az Egészségügyi Világszervezet égisze alatt hajtották végre. A kutatást jóváhagyta az Oroszországi Föderáció Egészségügyi és Társadalmi Fejlődés Minisztériuma és az Oroszországi Orvostudományi Akadémia.

A kutatásokat az orosz társadalom egészét reprezentáló mintavételezéssel hajtották végre, „Az oroszországi lakosság gazdasági helyzetének és egészségének monitoring-vizsgálata” (OLGE) elnevezésű program alapján. Kiindulási mintavételi alapul 158 különböző városban, várostípusú településen és vidéki településen található több, mint 4500 háztartás szolgált az Oroszországi Föderáció 38 régiójában, illetve föderációs jogú városában. Az adatgyűjtés két periódusban folyt le: 2004 októberétől 2005 januárjáig, illetve 2005 októberétől 2006 januárjáig. Mindkét éves felmérésnek körülbelül 10.000 főnyi 14 év feletti életkorú résztvevője volt.

Az oroszországi lakosság életminőség-kutatására a Egészségügyi Világszervezet WHOQOL-BREF c. kérdőívének felhasználásával került sor. A lefolytatott felmérés eredménye elsőként adott népességszintű objektív paraméter-értékelést a felnőtt oroszországi lakosság életminőségéről. Megállapításra kerültek e paraméterek kor szerinti, nem szerinti, más szociális-demográfiai, illetve régiók szerinti különbségei (1.1-1.5. számú térképek). A kapott adatok széles tudományos és gyakorlati érdeklődésre tartanak számot az oroszországi lakosság különböző csoportjai életminőségi normatív mutatóinak kidolgozása szempontjából.

A kutatás egyik fontos része volt az „ICF-based Health and Functioning” című „Kérdőív az életfunkciós és egészségi állapot értékeléséhez” kérdéssor kidolgozása, amely az Egészségügyi Világszervezet International Classification of Functioning, Disability and Health [„Az életfunkciókra, fogyatékosságra és egészségre vonatkozó nemzetközi osztályozás (ICF)”] című, hivatalos dokumentuma alapján készült. Az új kérdéssor összeállításának célja az volt, hogy kiegészítse a szubjektív életminőség-értékelést (WHOQOL-BREF kérdőív) az egészségi és a funkcióképességi állapot objektív leírásával (ICF-based Health and Functioning kérdőív). A kérdőíves felmérés azokat a pszichometriai jótulajdonságokat vonultatja fel (érvényesség, megbízhatóság, érzékenység), amelyeket stabil módszertani eszközként sikeresen használnak klinikai és populációs vizsgálatokban (2.1-2.9. számú térképek).

Az oroszországi lakosság tényleges táplálkozásának tanulmányozása, illetve a regionális táplálkozási sajátosságok feltárása az élelmiszerfogyasztás gyakorisági elemzésének módszerével történt. A kapott eredmények alapján elkészültek a regionális „táplálkozási piramisok”, majd ezek elemzése a WHO által javasolt (1.1. ábra, 3.1-3.4. számú térképek) „egészséges táplálkozási piramissal” összehasonlítva.